Aanmelden

 

Er zijn verschillende manieren om in aanmerking te komen voor de zorgboerderij. De gemeente kan een WMO-beschikking afgeven, heeft u een WLZ-indicatie dan met een PGB-budget of door de zorg zelf te bekostigen. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie: tel. 06-39293918 of mail: dnbroeksehoek@hotmail.com

 

 Indien wenselijk kan er een afspraak worden gemaakt om samen de zorgboerderij te komen bekijken en persoonlijk kennis te maken. Wij geven dan een rondleiding en tijdens het gesprek kunnen we ingaan op de persoonlijke zorg die wij de cliënt kunnen bieden. Hierbij letten wij op de interesses en mogelijkheden van de cliënt. Wanneer er tot aanmelding wordt overgegaan dan vragen wij een zorgovereenkomst in te vullen en te ondertekenen en kan de zorg starten. Mocht er een wachtlijst zijn dan hoort de cliënt en/of familie van ons wanneer er plaats is. De zorgovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan ieder moment beeindigd worden.